Podstawy walut cyfrowych

Podstawy walut cyfrowych

Forma zajęć: wykład + warsztat
Czas trwania: 8h
Liczebność grupy: 10-18osób
Adresat:
Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Opis
Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych inwestowaniem w waluty cyfrowe. Podczas szkolenia omówione zostaną takie aspekty jak: bezpieczeństwo, charakterystyka rynku, podstawowe modele inwestowania, zasady działania mechanizmów giełdowych oraz ICO. Ponadto podczas warsztatów, kursant nauczy się jak zakładać i obsługiwać portfele.

Cele
Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób przystępny zagadnienia inwestowania w waluty cyfrowe.

Program
1.Opis technologii Blockchain na przykładzie bitcoina.
2.Omówienie zasad bezpieczeństwa transakcji na rynkach kryptowalutowych.
3.Warsztat z obsługi portfeli.
4.Przedstawienie najciekawszych projektów na rynku.
5.Zagrożenia związane z rynkiem kryptowalut

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do
wszystkich zainteresowanych tematem walut cyfrowych. Do
uczestnictwa w kursie nie są wymagane żadne umiejętności

Każdy uczestnik kursu po założeniu portfela otrzymuje od organizatora w celach edukacyjnych 0,1234 ETH

Cena netto kursu: 400 zł /osoba