Smart kontrakty dla prawników

Smart kontrakty dla prawników

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 8h
Liczebność grupy: 5-8 osób
Adresat:
Kancelarie prawne, adwokackie, radcowskie, notarialne., studenci prawa, ,instytucje rządowe i samorządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Opis
Smart kontrakty to jedno z najciekawszych zastosowań technologii blockchain. To rozwiązanie, które w najbliższych latach może zmienić obraz wielu branż, w tym branży prawniczej. Już teraz w wielu krajach zostały wprowadzone (np. Gruzja) bądź testowane są rozwiązania w zakresie rejestru gruntów opartych właśnie na technologii Blockchain. Kurs organizowany przez nas to szansa na zwiększenie przewagi nad konkurencją. Pozwoli on na zdobycie umiejętności, które posiada naprawdę niewiele osób w branży.
Ciekawym zagadnieniem jest również możliwość zabezpieczenia kryptowalut na przykład w postępowaniu egzekucyjnym

Cele
Uczestnicy poznają zasady działania i zastosowania smart kontraktów w oparciu o Blockchain Ethereum. Nauczą się także pisać własne smart kontrakty. Poznają możliwe zastosowania i
zdobędą umiejętności, które w niedalekiej przyszłości mogą stać się kluczowe dla tego obszaru.

Program
1.Opis założeń technologii Blockchain.
2.Opis działania smart kontraktów.
3.Przedstawienie możliwych zastosowań smart kontaktów.
4.Nauka pisania i obsługi smart kontraktów.
5.Kryptowaluty w postępowaniu egzekucyjnym(aspekty techniczne)

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z prawem, wymagana jest podstawowa wiedza w tym zakresie, a także podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Każdy uczestnik kursu po założeniu portfela otrzymuje od organizatora w celach edukacyjnych 0,1234 ETH

Cena 450 zł/os.