Smart kontrakty na Ethereum

Smart kontrakty na Ethereum

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 16h(szkolenie dwudniowe)
Liczebność grupy: 5-8 osób
Adresat:
Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, instytucje rządowe i samorządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Opis
Smart kontrakty to jedno z najciekawszych zastosowań technologii blockchain. Smart kontrakt to nic innego jak inteligentna umowa. Podobnie jak te zawierane w sposób tradycyjny mają na celu zagwarantowanie wykonania zobowiązań w sposób właściwy. Jeśli chcielibyśmy posłużyć się przykładem z życia realnego to jeśli kupowalibyśmy samochód korzystając ze smart kontraktu, to w chwili dokonania za niego zapłaty automatycznie zostałby dokonany stosowny wpis zmieniający własność w ewidencji pojazdów. Operacja ta zostałaby więc odnotowana w konkretnej transakcji w rejestrze przechowywanym w blockchainie, a Państwo w tym samym czasie otrzymali by kluczyki do swojego pojazdu bez załatwiania zbędnych formalności w jakichkolwiek urzędach. Ciekawe? Zapraszamy po więcej informacji

Cele
Uczestnicy poznają zasady działania i zastosowania smart kontraktów w oparciu o Blockchain Ethereum. Nauczą się obsługiwać oraz pisać własne smart kontrakty

Program
1.Opis założeń technicznych
2.Omówienie zasad działania portfela Etherum oraz multiportfeli
2.Możliwe zastosowania
3.Obsługa smart kontraktów
4.Tworzenie własnych kontraktów.

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do niemal wszystkich. Wymagane są podstawowe umiejętności obsługi komputera, mile widziane są natomiast inne umiejętności.

Każdy uczestnik kursu po założeniu portfela otrzymuje od organizatora w celach edukacyjnych 0,1234 ETH

Cena 800 zł/os.