Podstawy technologii Blockchain

Podstawy technologii Blockchain

Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 120min
Liczebność grupy: 5-25 osób

Adresat:
Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,instytucje rządowe i samorządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Opis
Szkolenie ma charakter wprowadzający. W jasny sposób przedstawia ono koncepcję funkcjonowania blockchaina i techniczne aspekty jego funkcjonowania. W czasie szkolenia omówione są również w przystępny sposób wady i zalety rozwiązań opartych o tę technologię. Wskazane zostaną również przykładowe zastosowania także możliwości wykorzystania technologii blockchain w gospodarce

Cele
Uczestnicy poznają zasady działania i zastosowania blockchain.

Program
1.Opis założeń technicznych
2.Omówienie wad i zalet technologii blockchain
3.Zastosowanie technologii blockchain w gospodarce

Wymagania
Szkolenie ma charakter ogólny i nie wymaga wiedzy specjalistycznej od jego uczestników.

Cena 200 zł/os.