Technologia Blockchain a administracja publiczna

Technologia blockchain a administracja publiczna

Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 150minut
Liczebność grupy: 5-25 osób
Adresat:
Instytucje rządowe i samorządowe.

Opis
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli centralnej i terenowej administracji rządowej i samorządowej. W czasie szkolenia zostaną poruszone tematy związane z wykorzystaniem technologii blockchain w administracji publicznej. Zostaną także omówione zasady działania blockhaina.
Treść szkolenia może być dopasowana do potrzeb zleceniodawcy.

Cele
Przedstawienie technologii blockchain oraz możliwości jej zastosowania.

Program
1.Opis założeń technicznych
2.Możliwe zastosowania
3.Możliwości zastosowania w działaniach centralnej i terenowej administracji rządowej i samorządowej.

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do
osób zarówno technicznych jak i kadry zarządzającej, ma
charakter ogólny i nie wymaga od słuchaczy specjalistycznej wiedzy.

Każdy uczestnik kursu po założeniu portfela otrzymuje od organizatora w celach edukacyjnych 0,1234 ETH

Cena 300 zł/os.